Årets første trening på barmark!

Lea og Coda i led

Forst og Shira i wheel

Frost

Coda vasker Frost

Fineste Frost

Lea vasker Shira

Shira

Lea

Lea fra siden

Frost og Coda

Lea

Lea

Shira

Fros, Shira

Frost