Noen bilder fra hundegården 31.03.12

Fenris

Coda

Ilja øverst, Tilla Fremst

Tilla

Frost har fanga en pinne!

Ilja

TIlla skal ha den leken som Fenris har!

SKAL ha den (og hun tok den..)

Frost og Mio

Mio og Tilla