Tur til Lomsjöhed - desember 2012

Frost

Frost

Frost med sine søstre Raya og Sorba, samt mamma Tanisha, og Frosts datter Ilja

Frost og hans mamma Tanisha (Sun Masters Spring Dream)

Frost om mamma

Frost, Tanhisa og Ija - tre generasjoner

Frost - Tanisha - TIlla - Ilja

Ilja

Tanisha og hennes barnebarn Ilja - slektskapet kan de ikke lyve fra seg!

Poppe

Forst med søstre og mamma

Frosts søster Sorba

Frosts mamma, og Hrimadikullets farmor, Tanisha

Tilla

Tanisha med døttrene Sorba og Raya

Anna og hennes hunder

Odessa- en fin dame!

På tur!

Vakkert!