Tur på hjemmebane, Penni var med løs sammen med spannet for første gang.

Stormene denne vinteren satte en stopper for turen vår...

Bare hopp sier Penni!

Japp. De hoppa etter Penni... Kom oss løs, til slutt...