Hrimandi Karo av Fannhvit

-Karo bor i Hoston med eier Charlotte

 

Karo 7 mnd