Hrimandi Luna av Fannhvit

-Luna bor i Trondheim sammen med Gunnar, Inger og familien

Luna 1 1/2 år gammel, på tur i Trollheimen

Luna ca 8 mnd

Luna ca 8 mnd

Luna ca 8 mnd

Luna ca 8 mnd

Luna ca 8 mnd

8 uker

5 uker