Vi vurderer et kull border collie etter Cleo vinteren 2025 ved nok interesserte på valpeliste. Ta gjernre kontakt i god tid ved interesse!


Line Buan - buan.line (a) gmail.com
Valp fra oss